فرهست صنعت

واردات از برندهای اروپایی

ابزار دقیق

برق صنعتی

ابزار های خاص

فرهست صنعت

واردات از برندهای اروپایی

ابزار دقیق

برق صنعتی

ابزار های خاص

واردات فرهست صنعت

ابزار دقیق

برق صنعتی

ابزار های خاص

بلبرینگ اورجینال اندرس هاوزر

ادوات اندازه گیری و انکودرهای کوبولد

کنتاکتور و تجهیزات الکترونیک زیمنس

برد الکترونیک اشنایدر AT61

برد الکترونیک اشنایدر AT71

بلبرینگ اورجینال اس کا اف

بلبرینگ اورجینال ناچی

بلبرینگ اورجینال تیمکن

 

 

فرهست صنعت، واردات ابزار دقیق، ابزار های خاص اهواز، ابزار های خاص خوزستان، ابزار های خاص، ابزار دقیق اهواز، ابزار دقیق خوزستان، برق صنعتی، برق صنعتی اهواز، برق صنعتی خوزستان، برق صنعتی خوزستان، اندرس هاوزر، تیمکن، ناچی، انکودرهای کوبولد، رله، کنتاکتور، تجهیزات زیمنس، برد اشنایدر